St. Antonius monitort met ‘slimme pleisters’

St. Antonius monitort met ‘slimme pleisters’

Het St. Antonius Ziekenhuis is begin april gestart met ‘slimme pleisters’. Met deze pleisters kunnen op afstand de hartfrequentie, ademhalingsfrequentie en temperatuur van coronapatiënten worden gemeten.

De pleisters worden door de verpleegkundige aangebracht en de patiëntgegevens worden eenmalig met de barcodescanner ingelezen. Vervolgens kunnen op een monitor de gegevens worden uitgelezen.

Juist bij coronapatiënten zijn deze ‘slimme pleisters’ een meerwaarde, omdat het onnodige contactmomenten met de besmette patiënt voorkomt en er meer tijd overblijft voor andere zorg.

Foto: Antoniusziekenhuis

0 Shares