Sporters aangepast sporten gaan netwerken

Sporters aangepast sporten gaan netwerken

De buurtsportcoaches aangepast sporten van Team Sportservice provincie Utrecht, willen de binding en samenwerking van sportorganisaties verbeteren. De coaches organiseren daarom een bijeenkomst waar het contact tussen de doelgroep en professionals tot stand moet komen.


Tijdens de bijeenkomst staan de praktische uitdagingen in het aangepast sporten centraal. Mensen die gebruik maken van aangepast sporten worden opgeroepen ervaringen te delen. De bijeenkomst die voor sporters in de regio West Utrecht bedoeld is, wordt volgende week in Stichtse Vecht gehouden.

De bijeenkomst is op 20 april van 19.00 – 21.30 uur in het gemeentehuis van gemeente Stichtse Vecht (Endelhovenlaan 1). Meer informatie via mhartman@teamsportservice.nl of 06 41 64 45 03.

0 Shares