speeltuin

Speelplekken met verontreinigde bodem

speeltuin

Speelplekken met verontreinigde bodem

In de gemeente Woerden zijn twee speelplekken met een verontreinigde bodem gevonden. De gemeente heeft voor deze speelplekken gebruiksadviezen gegeven, zodat het spelen op deze plek geen risico voor de gezondheid oplevert.

Het gaat ten eerste om een locatie in Zegveld aan de Molenweg. De tweede
locatie betreft het speeltuintje aan de Rijnkade in Woerden. Voor deze locatie geldt dat hier in nader onderzoek kleine hoeveelheden asbest zijn aangetroffen.

Deze asbest is gevonden in vaste vorm en vormt daardoor op dit moment geen bedreiging voor de gezondheid.

De gemeente gaat deze speelplekken, voor zover van toepassing, nader onderzoeken en dit jaar aanpakken.

Foto ter illustratie

1 Shares