SP Stichtse Vecht wil steun voor niet-ondernemers

SP Stichtse Vecht wil steun voor niet-ondernemers

De SP in Stichtse Vecht vraagt in een brief aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders aandacht voor mensen met een uitkering, een onzeker flex- of 0-uren contract, payroll-, uitzend-, oproep-, en invalkrachten.

Volgens de SP komen dezen mensen in de problemen als hun inkomsten gedeeltelijk wegvallen of de vaste lasten hoger worden. Daarom zou de komende huurverhoging van zo’n vijf procent van de baan moeten, zowel voor de sociale woningbouw als voor de vrije sector. Voor mensen die in de problemen komen door de coronacrisis zou er een extra huurtoeslag moeten komen. De verhuurderheffing moet volgens de SP worden ingetrokken om geld vrij te maken om de huren te verlagen en te investeren in volkshuisvesting.

De partij noemt het handhaven van het eigen risico voor de zorgverzekering tijdens deze crisis, terwijl er miljarden op de plank liggen bij de zorgverzekeraars, asociaal.

De wachtdagen bij ziekte leveren nu een extra kans op besmetting omdat mensen terwijl ze ziek zijn toch gaan werken omdat ze het inkomen niet kunnen missen.

In de brief roept de SP Stichtse Vecht het gemeentebestuur op alles te doen wat in haar macht ligt om de gewenste maatregelen te treffen en anders de gevolgen van niet gerealiseerde maatregelen zoveel mogelijk te compenseren.

0 Shares