Snelle hulp voor Woerdenaren met schulden

Snelle hulp voor Woerdenaren met schulden

De gemeente Woerden wil hulp bieden aan mensen met schulden en betaalachterstanden. Daarvoor is het Convenant Vroegsignalering gesloten. Dit is een overeenkomst met de woningcorporatie GroenWest, de zorgverzekeraars VGZ, Menzis, Achmea, Zorg en Zekerheid, het waterbedrijf Vitens en de gemeentelijke belastingdienst.

De gemeente wordt ingeseind als er betaalachterstanden zijn bij twee of meer van deze organisaties. De bedoeling is dat de mensen met betaalachterstanden een bezoekje krijgen van WoerdenWijzer.

Met een team van deskundigen binnen de gemeente Woerden wordt onder meer hulp geboden aan inwoners met schulden en betaalachterstanden. Op deze manier probeert de gemeente om bij schulden in een vroegtijdig stadium hulp en soelaas te bieden.

0 Shares