Sluizen blijven beperkt open voor scheepvaart in regio

Sluizen blijven beperkt open voor scheepvaart in regio

Ondanks de verwachte neerslag blijft het hoogheemraadschap van Rijnland de maatregelen handhaven.

Dat houdt in dat de Rietveldsluis in Alphen aangepast blijft en dat de Kolksluis gestremd is. Via de sluis in de Oude Rijn in Bodegraven wordt zoveel mogelijk zoetwater doorgevoerd, daarom wordt hier beperkt geschut. Rijnland blijft de komende periode de dijken inspecteren en de aanvoer van zoetwater via de Klimaatbestendige Wateraanvoer Voorziening blijft van kracht.

Het hoogheemraadschap vraagt inwoners ook om schade aan dijken te melden.

0 Shares