Sloop van de oude rioolwaterzuivering

Sloop van de oude rioolwaterzuivering

In Utrecht wordt vanaf half maart een begin gemaakt met de sloop van de oude rioolwaterzuivering Utrecht. Nu de nieuwe rioolwaterzuivering in gebruik is, is de oude overbodig.

Eerder zijn al enkele objecten van de oude zuivering gesloopt, maar het overgrote deel van de objecten resteert nog, waaronder tien nabezinktanks. De sloop is verplicht vanuit de milieuvergunning om ruimte vrij te maken voor een warmtepomp van Eneco en voor de toekomstige inrichting van het terrein.

Momenteel voert de aannemer voorbereidende werkzaamheden uit.

0 Shares