Slecht 20% van kleine sloten goede kwaliteit in Regio

Slecht 20% van kleine sloten goede kwaliteit in Regio

Uit het landelijk burgeronderzoek ‘Vang de watermonsters’ van Natuur & Milieu blijkt dat in slechts 20% van de kleinere sloten in de Regio een goede waterkwaliteit heeft.

Ook in het beheergebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zijn metingen uitgevoerd. Het is positief dat er geen slechte scores zijn gegeven. Wel maakt het waterschap zich zorgen over het lage aandeel sloten dat de score ‘goed’ krijgt. Daarom werkt het waterschap samen met gemeenten aan het water in het bebouwd gebied. De waterkwaliteit is de afgelopen decennia sterk verbeterd maar nog niet overal goed genoeg.

Ook is de huidige situatie erg kwetsbaar vanwege de impact van warme droge zomers op de waterkwaliteit en de Amerikaanse rivierkreeft.

0 Shares