Seniorenwoningen met zorgaanbod bij Antoniusziekenhuis

Seniorenwoningen met zorgaanbod bij Antoniusziekenhuis

Het Antoniusziekenhuis in Woerden wil op haar terrein ruimte bieden aan woningen voor ouderen, waar eenvoudig zorg aan kan worden toegevoegd. Die aanpak moet de druk op de zorg in de toekomst te verminderen. Dat staat in de toekomstvisie van het ziekenhuis over zorg, wonen en welzijn.

Volgens het ziekenhuis is stijging van het aantal ouderen in de toekomst een gegeven. Het Antonius zegt niet de zorg te kunnen blijven bieden zoals dat nu het geval is. Dat komt onder meer door de sterke stijging van de zorgvraag en het personeelstekort. Het ziekenhuis wil daarom inzetten op het voorkomen van de vraag naar zorg.

Dat moet mogelijk worden door woningen zo aan te passen dat ouderen er zo lang mogelijk in kunnen blijven wonen of door woningen met zorg in de nabijheid te bouwen. Die aanpak moet plaatsing in een verpleeghuis voorkomen.

0 Shares