Samenwerking Landschap Utrecht en universiteit

Samenwerking Landschap Utrecht en universiteit

Landschap Erfgoed Utrecht en de Universiteit Utrecht gaan samenwerken. Ze willen oplossingen vinden voor problemen op gebied van klimaat, natuur, landschap en erfgoed in de provincie Utrecht. De twee organisaties zeggen daarmee te willen bijdragen aan gezonde inwoners in een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving.

Als het gaat om klimaatverandering krijgen ook de inwoners van de provincie Utrecht daar mee te maken. In weidevogelgebieden is dat al goed te zien. Voor de kievit, grutto, wulp en tureluur is het volgens de twee organisaties ‘vijf voor twaalf’. Het eerste project waarmee de Universiteit Utrecht en Landschap Erfgoed Utrecht samen met een aantal private partners van start gaan, is het verdrogingsproject. Ze willen proberen boeren een betere afwegingen te laten maken tussen productie en biodiversiteit.

0 Shares