Samenwerking bij aanpak lekkage Rietveldse kade

Samenwerking bij aanpak lekkage Rietveldse kade

Door de Rietveldse kade, een cultuurhistorische kade in het buitengebied van Woerden, lekt regelmatig water. Dit is meestal het gevolg van graafschade door muskusratten. De kade vormt de grens tussen het peil in de polder Rietveld en het lagere peil in de polder Zegveld. Het herstel van de kade is lastig voor de veelal agrarische eigenaren.

Het waterschap wil af van de lekkages omdat er veel extra water nodig is om de sloten in de polder Rietveld op peil te houden. Eigenaren en het waterschap hebben plannen gemaakt om met nieuwe dammen, duikers en vooral het samen optrekken de problemen op te lossen. Het ontwerp-projectplan ligt gedurende zes weken, van 3 juni t/m 15 juli, digitaal ter inzage. Belanghebbend kunnen tijdens deze periode hun zienswijze bij het waterschap kenbaar maken.

0 Shares