Samenvoeging laboratoria GHZ en Pathan BV

Samenvoeging laboratoria GHZ en Pathan BV

De afdeling Klinische Pathologie van het Groene Hart Ziekenhuis en Pathan B.V. gaan hun samenwerking versterken door het samenvoegen van hun laboratoria. Het centrale laboratorium wordt gevestigd in Rotterdam. Dankzij een groot geïntegreerd laboratorium kunnen belangrijke innovaties zoals digitalisering en beeldherkenning, gezamenlijk worden doorgevoerd. De integratie van de activiteiten van Pathan en het laboratorium van het GHZ is inmiddels gestart. Verwacht wordt dat in het voorjaar 2023 de samenvoeging helemaal zal zijn afgerond.

0 Shares