Ruim 7 miljoen voor hartzorg in het St. Antonius

Ruim 7 miljoen voor hartzorg in het St. Antonius

Het St. Antonius Ziekenhuis ontvangt een subsidie van € 7,1 miljoen uit de regeling Veelbelovende Zorg van Zorginstituut Nederland en ZonMw voor onderzoek naar een nieuwe behandeling van een lekkende hartklep. In het St. Antonius is het sinds 2020 mogelijk om deze hartklep te repareren via een katheter door een kleine toegang in de liesader. Deze subsidie, toegekend aan cardiologen Martin Swaans en Leo Timmers van het St. Antonius, stelt het ziekenhuis in staat om te onderzoeken of deze nieuwe behandeling resulteert in een langere levensduur, minder hartfalen en een betere kwaliteit van leven voor deze patiënten. Bij bewezen effectiviteit wordt de behandeling in het basispakket opgenomen en als verzekerde zorg vergoed.

0 Shares