Rugstreeppad op woongelegenheid 6 in Weideveld

Rugstreeppad op woongelegenheid 6 in Weideveld

In Weideveld, op woonveld 6 in Bodegraven-Reeuwijk is de rugstreeppad gezien. Deze pad heeft een gele streep op zijn rug en is een beschermde diersoort. Om die reden liggen de activiteiten op woonveld 6 momenteel stil. De rugstreeppad staat op de Rode Lijst van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dat betekent dat het beestje een beschermde status heeft. Hierdoor kan ook het al eerder aangekondigde werk voor de groenstrook tussen de Klaproos en het fietspad nu nog niet plaatsvinden. De gemeente vraagt een ontheffing aan op de Wet Natuurbescherming, om de rugstreeppad te kunnen vangen en over te brengen naar een alternatief leefgebied.

0 Shares