rioolinspectie

Rioolinspectie provinciale wegen

rioolinspectie

Rioolinspectie provinciale wegen

Vandaag start de provincie Utrecht met de inspectie van de riolering langs een aantal provinciale wegen. In de regio Woerden worden de werkzaamheden uitgevoerd langs de Ir. Enschedeweg, Geestdorp, Rietveld en Zegveldse Uitweg.

Doel van de inspectie is meer te weten te komen over de technische staat van de riolering. Aan de hand van de resultaten wordt een planning voor onderhoud gemaakt. De werkzaamheden duren tot en met 6 maart en kunnen volgens de provincie Utrecht enige verkeershinder geven.

Foto: Provincie Utrecht

1 Shares