Rioolbelasting Woerden gaat omhoog

Rioolbelasting Woerden gaat omhoog

De rioolbelasting in Woerden gaat omhoog. Dat is volgens burgemeester en wethouders nodig om het riool in goede staat te houden en om maatregelen te kunnen treffen die door een veranderend klimaat noodzakelijk zijn. De verhoging is 3,5% + de infaltiecorrectie.

Eerder dit jaar is door de gemeenteraad een beleidsplan vastgesteld waarin staat hoe Woerden haar taken op gebied van waterbeheersing moet oppakken. Uit het doorrekenen van dat plan blijkt wat de kosten zijn die daar uit voortvloeien. Riolen die beschadigd zijn, worden in eerste instantie niet vervangen maar worden zo behandeld dat ze in gebruik kunnen blijven. Verder wordt gestart met de reconstructie, rioolvervanging en afkoppelen in de Binnenstad en het Bomen- en Bloemenkwartier.

0 Shares