Rijnland controleert mestvrije zones bij akkerbouw

Rijnland controleert mestvrije zones bij akkerbouw

Dit jaar gaat het Hoogheemraadschap van Rijnland onverwacht controleren bij akkerbouw bedrijven of de teelt- en mestvrije zone in acht wordt genomen.

De teelt- en mestvrije zone is een strook grond langs de sloot die niet wordt bemest of bespoten met gewasbeschermingsmiddelen. Wanneer gewasbeschermingsmiddelen en/of meststoffen in een sloot terechtkomen of verkeerd zijn gebruikt binnen de zone, is er sprake van een overtreding.

Dit kan tot gevolg hebben dat de  gebruiker of eigenaar van het perceel een boete krijgt.

0 Shares