laarzen

Rijnland bereidt zich voor op storm Dennis

laarzen

Rijnland bereidt zich voor op storm Dennis

Achter de schermen wordt er door het Hoogheemraadschap van Rijnland alweer druk gewerkt aan de storm Dennis. Storm Ciara is nog niet uitgewoed of opvolger Dennis dient zich aan. De harde wind en extreme neerslag van afgelopen weekend gaf in heel Nederland code oranje.

Het Waterschap controleert alle waterpeilen op de veranderende waterstanden en neemt extra voorzorgsmaatregelen. Rijnland houdt de waterpeilen in het hele beheergebied in de gaten op basis van een aantal meetpunten in het boezemwaterstelsel en de 350 gemalen. Al deze punten zijn volledig geautomatiseerd.

Zodra er vanuit de MeteoGroup een neerslagmelding komt, gaan de gemalen starten om het waterpeil te verlagen. Binnen het beheergebied van Rijnland is er een aantal kritische gebieden, zoals woonwijken, industrieën en de locaties van de Greenports in Boskoop, Aalsmeer en de Bollenstreek.

In deze gebieden zijn voorzorgsmaatregelen nodig, want de economische gevolgen kunnen zeer groot zijn als delen van het hoogwaardige teeltgebied onder water komen te staan.

Foto: Hoogheemraadschap Rijnlanden

0 Shares