‘Rijnenburg is geen goede woningbouwlocatie’

‘Rijnenburg is geen goede woningbouwlocatie’

Volgens Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is de polder Rijnenburg geen goede locatie om er woningen te bouwen. Keuzes van nu kunnen grote gevolgen hebben voor de toekomst, stelt het waterschap. Daarom is hun standpunt: niet bouwen, tenzij klimaat- en bodemdalingsbestendig. Rijnenburg heeft een zakkende veenbodem en delen van de polder liggen laag en zijn gevoelig voor wateroverlast. Het volledig volbouwen van Rijnenburg staat daarmee haaks op het regeerakkoord waarin water en bodem centraal wordt gesteld bij de ruimtelijke inrichting. Daarom is het waterschap hier geen voorstander van

0 Shares