Rijk wil regie in ruimtelijke ordening Regio

Rijk wil regie in ruimtelijke ordening Regio

Het Rijk wil de regie hernemen in de ruimtelijke ordening in de regio met als doel het werk voor provincies, gemeenten en waterschappen beter mogelijk te maken.

Dijkgraaf Jeroen Haan van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden ziet dit als een belangrijke eerste stap. Haan zegt dat het goed is om te zien dat het Rijk actief aan de slag gaat met ruimtelijke analyses en zich steviger gaat bezighouden met ruimtelijke ordening. Een voorbeeld in de regio Utrecht is de polder Rijnenburg, een locatie waar mogelijk grootschalige woningbouw gaat plaatsvinden.

Het waterschap was daar eerder helder over en zei nee, tenzij klimaat- en bodemdaling bestendig. Vanwege een zakkende veenbodem en delen van de polder die erg laag liggen, is het een locatie die gevoelig is voor wateroverlast.

0 Shares