Richtlijnen voor zonnepanelen op historische panden Oudewater

Richtlijnen voor zonnepanelen op historische panden Oudewater

Burgemeester en wethouders van Oudewater hebben richtlijnen opgesteld voor het aanbrengen van zonnepanelen en warmtepompen op historische panden.

Vorig jaar verzocht de gemeenteraad van Oudewater om drempels voor de verduurzaming van monumentale panden zoveel mogelijk te verkleinen. De nieuwe richtlijnen moeten er voor zorgen dat vergunningaanvragen sneller kunnen worden afgehandeld. Bijzondere aandacht krijgt de brandveiligheid.

Volgens burgemeester en wethouders kan onjuiste plaatsing van zonnepanelen of warmtepompen op monumenten rampzalig zijn. Onderzocht wordt of er op gebied van de kosten van vergunning een tegemoetkoming mogelijk is. Het college zegt daarvoor met een voorstel te komen.

0 Shares