RHC start nieuw project Harmelen

RHC start nieuw project Harmelen

Het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC) is een nieuw project gestart, het ontsluiten van de bevolkingsregisters van Harmelen. Het RHC vraagt daarbij om hulp.

De registers stammen uit de jaren 1905-1925 en zijn goed leesbaar en daarmee geschikt om met hulp van het publiek verder toegankelijk te maken. In deze bevolkingsregisters staan alle inwoners van Harmelen beschreven met naam, geboortedatum en -plaats, beroep en andere feiten. Het is de bedoeling dat van alle 595 scans de gegevens worden overgetypt zodat het RHC deze informatie op zijn website kan tonen.

Het zal dan voor elke stamboomonderzoeker makkelijker zijn om informatie te vinden over zijn of haar voorouders.

0 Shares