Resultaten onderzoek aardgasvrij wonen

Resultaten onderzoek aardgasvrij wonen

In de gemeente Bodegraven-Reeuwijk zijn de resultaten bekend van de online vragenlijst over aardgasvrij wonen. De uitkomsten van dit onafhankelijke onderzoek neemt de gemeente mee in de Transitievisie Warmte. Meest genoemde en gedeelde aandachtspunten bij de warmtetransitie zijn de haalbaarheid en betaalbaarheid.

Bewoners willen over het algemeen ver van te voren op de hoogte zijn van de ontwikkelingen en een klein percentage (zes procent) heeft geen behoefte om mee te denken. Een ruime meerderheid geeft aan mee te willen denken via enquêtes, bijeenkomsten en digitale platforms.

In de zomermaanden ligt de Transitievisie Warmte ter inzage en kan iedereen reageren.

0 Shares