Restauratie Brediusboerderij in laatste fase

Restauratie Brediusboerderij in laatste fase

De restauratie van de hofstede Batestein, ofwel de Brediusboerderij is de laatste fase ingegaan. De aannemer is begonnen het erf aan te leggen. Een groep vrijwilligers van het Landgoed Bredius gaat begin maart het planten van struiken en planten verzorgen. In de boerderij wordt ondertussen de laatste hand gelegd aan de montage van de installaties en aan de afwerking van de vloer en het schilderwerk. Het buitenschilderwerk wacht nog op beter, droger, weer voordat die werkzaamheden kunnen worden afgerond. Netbeheerder Stedin is momenteel bezig een nieuwe elektriciteitsaansluiting aan te brengen.

De inzamelingsactie heeft tot nu toe 20 duizend euro opgebracht. Door een aantal fikse tegenvallers is er echter meer geld nodig. De Stichting Hofstede Batestein roept Woerdenaren op nog even een eindsprintje te trekken, zodat met aanvullende donaties uiteindelijk op 30 duizend euro wordt uitgekomen.

0 Shares