Renovatie voor brandweerkazerne Zegveld

Renovatie voor brandweerkazerne Zegveld

De brandweerpost in Zegveld wordt gerenoveerd. Uit onderzoek blijkt dat de kazerne zo kan worden verbouwd, dat deze weer past bij de eisen van deze tijd. Nieuwbouw is daardoor niet meer noodzakelijk. Bij de verbouwing moet het monumentale karakter van het gebouw zo goed mogelijk bewaard blijven. De kazerne wordt tegelijk ook bijna energieneutraal gemaakt. In 2023 starten de voorbereidingen. De renovatie zelf is in 2024.

Eerder dit jaar bleek dat er in Zegveld geen geschikte plek beschikbaar is waar op korte termijn een nieuwe brandweerpost kan komen. Daarom is onderzocht of een verbouwing een oplossing kan bieden voor het ruimtetekort en de eisen van de ARBO-wetgeving.

0 Shares