Renovatie Doorslagsluis Nieuwegein van start

Renovatie Doorslagsluis Nieuwegein van start

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden gaat de Doorslagsluis in Nieuwegein renoveren.

Deze historische sluis kampt met achterstallig onderhoud en vormt een knelpunt in de aanvoerroute van extra water naar het westen. De werkzaamheden hebben gevolgen voor de omgeving en het verkeer op de Herenstraat waarlangs de sluis ligt. Voor doorgaand gemotoriseerd verkeer is de Herenstraat gedurende de hele uitvoering tot en met eind mei 2023 gestremd.

De huidige sluis is al een tijdje niet meer in gebruik, maar is wel een knelpunt voor de wateraanvoer. Reden voor het waterschap om de sluis te gaan restaureren.

0 Shares