reinaerde

Reinaerde bleef in gebreke

reinaerde

Reinaerde bleef in gebreke

Reinaerde is in gebreke gebleven in de kwestie rond de verhuizing van zeven bewoners. Dat zegt burgemeester Molkenboer in RPL Actueel.

Volgens Molkenboer heeft de zorginstelling te weinig gedaan om te kijken welke alternatieven er waren om de verhuizing te voorkomen. Hij noemt als voorbeeld het aanvragen van ontheffing om met gecertificeerd personeel te werken.

Molkenboer begrijpt er niets van dat het Rijksbeleid is gericht op inclusie en dat datzelfde beleid er toe bijdraagt dat mensen die zorg nodig hebben, vanwege regels uit hun vertrouwde omgeving worden weggehaald.

De burgemeester vindt dat de vertrouwensrelatie met Reinaerde door de gang van zaken een deuk heeft opgelopen.

129 Shares