Reijerscop als locatie voor windenergie

Reijerscop als locatie voor windenergie

Het college van burgemeester en wethouders van Woerden is tot de conclusie gekomen dat Reijerscop meer geschikt is als locatie voor windturbines dan de polder bij Barwoutswaarder. Die vergelijking is gedaan op verzoek van de gemeenteraad. Het is nu aan de gemeenteraad om te besluiten in welk gebied straks windenergie mag worden opgewekt.

Een belangrijk verschil tussen de beide gebieden is de afstand tot woningen. In Reijerscop is volgens burgemeester en wethouders meer ruimte beschikbaar. Dat maakt dat windturbines daar op een grotere afstand van woningen kunnen staan dan in Barwoutswaarder. De gemeenteraad neemt nog dit jaar een besluit over de plaats waar de windmolens moeten komen.

0 Shares