Regio presenteert bijdrage aan klimaatakkoord

Regio presenteert bijdrage aan klimaatakkoord

Het college van B&W van Woerden geeft aan een bijdrage te willen leveren aan de Regionale Energie Strategie (RES). Aan het ontwerp hiervoor hebben in totaal 21 overheden samengewerkt. Het voornemen is om tot 2030 flink wat duurzame elektrische energie op te wekken.

Hierbij worden wel harde voorwaarden gesteld aan het Rijk. Woerden vindt het zeer belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de natuur. Naast de technische mogelijkheden moet er ook maatschappelijke aanvaardbaarheid zijn.

De bijdrage van Woerden hangt dan ook af van de lokale invulling van het opwekken van duurzame elektriciteit.

2 Shares