Realisatie Sterke Lekdijk gaat van start

Realisatie Sterke Lekdijk gaat van start

Het waterschap heeft met de gebiedspartners een overeenkomst getekend om samen te werken aan de realisatie van een veilige dijk en een natuurlijke- en recreatieve uiterwaard. Waar omwonenden en recreanten straks gebruik van kunnen maken. Nu kan worden begonnen met het deelproject Sterke Lekdijk: Salmsteke Ontkiemt. De dijkversterking wordt gecombineerd met het aanleggen van nieuwe riviernatuur door middel van een nevengeul, natuurlijke graslanden en moeras, een veilige zwemplas en ruimte voor horeca. Het waterschap, de provincie Utrecht, Rijkswaterstaat, Recreatieschap De Stichtse Groenlanden, Staatsbosbeheer en de gemeente Lopik werken al jaren samen aan het project Salmsteke Ontkiemt.

0 Shares