ANBO

Reactie ANBO op Miljoenennota

ANBO

Reactie ANBO op Miljoenennota

ANBO vindt dat het kabinet opnieuw veel te optimistisch is over de koopkracht van ouderen in 2020. De 1,1% koopkrachtverbetering die het kabinet voorziet, dreigt door de dreigende pensioenkortingen teniet te worden gedaan. De ANBO vreest dat het een garantie van achteruitgang is.

Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO zegt: “Omdat de komende jaren korting op korting dreigt bij pensioenfondsen, zijn ouderen het kind van de rekening. Zeker omdat zij tijdens de economische bloei niet hebben geprofiteerd. Door btw-verhoging en andere prijsstijgingen is hun koopkracht zelfs gedaald.”

Verder is uit een peiling onder ANBO-leden gebleken dat ouderen – mede door de ervaringen van de afgelopen jaren – somber zijn over hun financiële toekomst. Meer dan 70% verwacht dat hun inkomen de komende vijf jaren verder zal dalen, terwijl 77% de verwachting heeft dat hun uitgaven zullen gaan stijgen.

0 Shares