VRE-bacterie in Antoniusziekenhuis Nieuwegein

VRE-bacterie in Antoniusziekenhuis Nieuwegein

In het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein blijken meerdere patiënten besmet te zijn met het VRE-bacterie. Deze bacterie is ongevoelig voor bepaalde antibiotica, waardoor een eventuele infectie moeilijker is te behandelen. Het ziekenhuis heeft de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen, zodat de bacterie zich niet verder verspreidt. Een van deze maatregelen is het uitvoeren van een contactonderzoek onder patiënten die risico hebben gelopen op besmetting. Patiënten en overige bezoekers kunnen het ziekenhuis gewoon blijven bezoeken, zowel voor een polikliniekbezoek als voor een opname. Daar waar nodig, wordt men gewezen op de extra hygiënemaatregelen.

0 Shares