Raadzaal Live

raadzaal live

Rechtstreekse uitzending van een commissie- of raadsvergadering vanuit het gemeentehuis van Woerden. Als er op donderdagavond niet wordt vergaderd maar de woensdag ervoor wel dan zendt RPL FM een opname van die vergadering uit. Als er geen vergadering wordt uitgezonden, kunt u luisteren naar RPL FM Non-stop.

Uitzendtijdstip: donderdag 20.00 uur tot uiterlijk 23.30 uur.
E-mail:
 nieuws@rplwoerden.nl

Voor het vergaderschema van de raad op donderdag april t/m juli 2019, klik hier.Het vergaderschema van de raad op donderdag augustus t/m december 2019, klik hier.