Raadsvragen W&D over parkeren in Woerden

Raadsvragen W&D over parkeren in Woerden

Woerden en Democratie heeft vragen gesteld aan de raad betreffende het voornemen om op termijn betaald parkeren in te voeren. De inhoud van dit bericht is als een donderslag bij heldere hemel ontvangen door vaste gebruikers en andere belanghebbenden. W&D wil onder andere weten of er contact is geweest met ondernemers en bewoners van omliggende straten omtrent de eventuele nadelige gevolgen van het invoeren van betaald parkeren aan de zuidzijde van het station. Ook wil de partij weten of het college bereid is in gesprek te gaan met de horecaondernemers en of het de bedoeling is het parkeren in heel Woerden stapsgewijs te veranderen naar een algeheel vergunningenstelsel.

0 Shares