Raadsleden en burgemeester kritisch over WOB-verzoek WvD

Raadsleden en burgemeester kritisch over WOB-verzoek WvD

Houdt het college van Woerden informatie achter voor raadsleden? Zeker niet, zegt burgemeester Victor Molkenboer. Maar raadslid Reem Bakker (Woerden voor Democratie) heeft zijn twijfels. Hij deed daarom iets opmerkelijks: hij diende een Wob-verzoek in. Tot groot ongenoegen van collega-raadsleden en de burgemeester. Die vinden het verspilling van geld en tijd.

Het Wob-verzoek is opmerkelijk omdat raadsleden hier normaal gesproken geen beroep op doen. ‘Wob’ staat voor Wet openbaarheid bestuur. Hierin is vastgelegd wat de overheid allemaal in de openbaarheid moet doen. Als inwoner kun je bijvoorbeeld een beroep doen op de wet als je wilt weten hoe een bepaald besluit tot stand is gekomen. Maar gemeenteraadsleden hebben doorgaans toegang tot praktisch alle informatie die een gemeente rijk is. Dat hebben zij immers nodig om keuzes te maken en het college van burgemeester en wethouders te controleren. En daar wringt de schoen wat Bakker betreft: hij heeft het idee dat informatie wordt achtergehouden.

Na een aantal maanden liggen de opgevraagde stukken voor de neus van Bakker. Vijf stuks, tientallen pagina’s, twee weken doorspitten. De informatie die in de stukken staat gaat over het vertrek van wethouder Arthur Bolderdijk in januari van dit jaar. Door de verkeerschaos in en rond de binnenstad van Woerden kwam zijn positie op losse schroeven te staan. Hij overleefde een motie van wantrouwen maar besloot een maand later toch te vertrekken.

‘Helemaal zwart gekalkt’

En juist daar schuurt iets, vermoedt Bakker, die overigens vóór het vertrek van de wethouder stemde. “Nadat hij de motie van wantrouwen overleefde was hij zo blij”, zegt Bakker. Maar een paar dagen later meldt Bolderdijk zich ziek. Gek, vindt Bakker. “Hij geeft nergens aan dat hij niet goed in zijn vel zit, hij wil door.”

Een mogelijke conceptbrief van Bolderdijk, waarin hij volgens Bakker kritisch is op het college, zit niet bij de stukken. Andere documenten zijn ‘helemaal zwart gekalkt’. “Er wordt iets afgedekt, ik weet dat hij van zich af heeft gebeten. Jongens jullie nemen mij in de maling”, aldus Bakker.

Burgemeester Victor Molkenboer weet dat er een brief is geschreven die eerst bij het college terecht kwam. “Maar die brief had geen aanhef en afzender”, zegt Molkenboer. “We hebben gevraagd een officiële brief in te sturen zodat we die kunnen inboeken. We hebben maar één brief en dat is de brief die we verstrekt hebben. Het college gaat toch geen ontslagbrieven schrijven? Dat doen betrokkenen zelf.” Volgens Molkenboer is het een besluit van Bolderdijk zelf geweest.

Is het college transparant?

Het gaat Bakker niet eens zozeer om Bolderdijk zelf. Hij wil vooral de transparantie van het college aan de kaak stellen. Daar schort nog wat aan, vindt hij. Bakker is klaar met de ‘achterkamertjespolitiek’.

Marieke van Noort (Progressief Woerden) zit in de oppositie samen met Bakker. Normaal kunnen ze elkaar best goed vinden in dossiers en vraagstukken, maar Van Noort snapt het WOB-verzoek van Bakker niet. “Reem is aan het peuren in wonden. Bolderdijk is gewoon tot een goede conclusie gekomen. Meerdere raadsleden hebben aangegeven getwijfeld te hebben om de motie van wantrouwen te steunen, dan is je positie niet meer fantastisch. Dat andere collegeleden dat hebben geduid en daar niet zo positief zijn geweest: dat doen collega’s onderling. Ik neem aan dat ze dat zuiver doen.”

‘Zonde van het geld’

Ook haar partij heeft hier en daar kritiek op de transparantie van het college, “maar ik vind dat Reem hier het verkeerde probleem te pakken heeft”, zegt Van Noorthoek. Zij zou meer transparantie willen zien op zaken als de energietransitie of de omgevingswet. Job van Meijeren van het CDA noemt het WOB-verzoek van Bakker ‘kansloos’ en ‘zonde van de tijd en het geld’. “Natuurlijk leeft gebrek aan informatie wel eens, maar dat is regulier. Dat kun je agenderen en dat gebeurt ook met enige regelmaat.”

Burgemeester Molkenboer vraagt zich af waar de twijfels over het college vandaan komen. Volgens hem is het college wél transparant. “Dat de heer Bakker niet tevreden is met de antwoorden, wil niet zeggen dat die niet juist zijn of dat er geen transparantie is.”

Molkenboer vindt het WOB-verzoek “wel wat vreemd voor een politicus”. Hij had, omwille van de tijd en het geld dat een WOB-verzoek kost, liever gezien dat Bakker een debat aan had gevraagd. “Dat ligt voor de hand voor een politicus.”

Bakker heeft naar aanleiding van de ingezonden stukken twintig vragen geformuleerd. Dat debat gaat er dus alsnog komen.

Lees ook: Montfoorters boos op de gemeente door nieuw scholencomplex

0 Shares