Raad onvolledig geïnformeerd bij Rembrandtbrug-debat?

Raad onvolledig geïnformeerd bij Rembrandtbrug-debat?

De gemeenteraad is tijdens het debat over de Rembrandtbrug niet op de hoogte gesteld van de inhoud van een brief van de provincie Utrecht, waarin de gemeentelijke begroting 2023 is beoordeeld. Dat stelt oppositiepartij Woerden & Democratie (W&D) in een mail aan onder meer het college en de raad.

In de brief van de provincie wordt onder het kopje: “aandachts- en verbeterpunten”, specifiek naar de Rembrandtbrug verwezen. W&D vindt dat het college verzuimd heeft om de gemeenteraad vóór het debat over het extra krediet voor de Rembrandtbrug te informeren over deze belangrijke brief van de provincie Utrecht.

Volgens de partij heeft het college door het niet actief informeren van de raad over de inhoud van deze brief, met daarin de verwijzing naar de financiële consequenties van de Rembrandtbrug, niet voldaan aan de spelregels van het democratische politieke debat.

0 Shares