PW wil betere handhaving milieuregels

PW wil betere handhaving milieuregels

Progressief Woerden wil betere handhaving van de milieuregels voor bedrijven. Van garagehouders tot chemische fabrieken, overal gaan de

omgevingsdienst-inspecteurs eens in de zoveel tijd op bezoek om de vloeistofdichte vloer te controleren, of de uitstoot van schadelijke stoffen zoals benzeen. Hoe vaak dat gebeurt, bepalen gemeenten en omgevingsdiensten voor het grootste deel zelf. Progressief Woerden wil

van het college van B&W weten of bedrijven in Woerden wel goed genoeg gecontroleerd worden op milieuovertredingen. De partij verzoekt het gemeentebestuur dit bij de Omgevingsdienst Regio Utrecht, waar de controles onder vallen, te benadrukken.

0 Shares