leerlingenvervoer

PW: hoe zit het met het doelgroepenvervoer?

leerlingenvervoer

PW: hoe zit het met het doelgroepenvervoer?

Progressief Woerden heeft vragen aan B&W gesteld over de stand van zaken van het doelgroepenvervoer in de gemeente Woerden. De partij wil weten wat de uitkomst van de gunning eind vorig jaar is geweest en welke afspraken zijn gemaakt over kwaliteitseisen, zodat klachten zoals die in het verleden bestonden, worden voorkomen.

Verder vraagt Progressief Woerden wat burgemeester en wethouders gaan doen om te controleren of de vervoerder inderdaad op tijd rijdt, respectvol is en kwalitatief in orde. De partij maakt zich zorgen over wijziging van vergoedingen die de provincie Utrecht geeft. Die worden mogelijk over vier jaar beëindigd.

3 Shares