woningbouw plannen

PvdA verhoogt druk op woningbouw met manifest

woningbouw plannen

PvdA verhoogt druk op woningbouw met manifest

Het manifest ‘Bouw en wonen’, dat de fracties van de PvdA-afdelingen Woerden, Lopikerwaard en IJsselstein hebben opgesteld, moet de druk op de woningbouw verhogen. De PvdA-fracties willen de bouw van nieuwe sociale huurwoningen in deze plaatsen versnellen. Het manifest telt zeventien stellingen.

De hoogste prioriteit die wordt genoemd is het aanwijzen van bouwlocaties door gemeentes, want daaraan is groot gebrek. Ook wordt gesteld dat bouwen buiten de ‘rode contouren’ nodig is. Een zogenoemde ‘bouwregisseur’ moet zorgen voor een versnelling in de procedures. Ook hoogbouw wordt nodig gevonden, plus een verdere uitbouw van het openbaar vervoer. Hiervoor heeft Rijk al 400 miljoen euro toegezegd.

Tijdelijke woonunits bouwen is ook een wens. De producenten zijn regionaal aanwezig en kunnen woningen van prima kwaliteit leveren die in een tempo van één unit per dag kunnen worden gerealiseerd.

2 Shares