Provincies willen snellere verduurzaming

Provincies willen snellere verduurzaming

Zes provincies, waaronder Utrecht, en vijf veehouderijsectoren willen samen nieuwe innovatieve maatregelen en technologie ontwikkelen. Hiermee zou de verduurzaming van de veehouderij versnellen. Ook kan een flinke stap vooruit worden gezet in het stikstof- en klimaatvraagstuk.

Provincies en sectoren starten met 50 pilots. Daarmee wordt snel inzichtelijk gemaakt welke maatregelen substantieel bijdragen aan het verminderen van de uitstoot. De pilots leveren kennis en ervaring op die een plek kunnen krijgen in nieuwe wet- en regelgeving.

Om dit mogelijk te maken vragen de provincies 27 miljoen euro van het Rijk. Op korte termijn is 8,5 miljoen euro nodig om zo snel mogelijk te kunnen beginnen met de 50 pilots. In totaal is zo’n 58 miljoen euro nodig. Provincies dragen zelf ook bij, net als de sectoren. De betrokken ministers Adema en Van der Wal zijn positief over de plannen.

0 Shares