Provincie Zuid Holland krijgt een burgerberaad

Provincie Zuid Holland krijgt een burgerberaad

In de provincie Zuid Holland steunt een ruime meerderheid van de Provinciale Staten het voorstel van GroenLinks voor een burgerberaad.

Een burgerberaad helpt politici bij het nemen van beslissingen over ingewikkelde onderwerpen. Het gaat om een gelote, en daardoor representatieve, groep burgers. Zij worden tijdens het proces door experts geïnformeerd, overleggen met elkaar en doen daarna een aanbeveling aan de politiek. Omdat deelnemers van een burgerberaad worden geloot, hebben alle inwoners, jong en oud, de kans om mee te denken en oplossingen aan te dragen.

De motie van GroenLinks is samen met het CDA, PvdA, CU/SGP, PvdD, 50Plus, JA21, D66 en SP ingediend en aangenomen door een meerderheid van de Staten.

0 Shares