Provincie zoekt zelf locaties windturbines

Provincie zoekt zelf locaties windturbines

Provincie Utrecht heeft aangekondigd nu zelf naar locaties te gaan zoeken waar windturbines geplaatst kunnen worden.

Gemeenten in de provincie zijn ruim een jaar geleden opgeroepen aan te geven waar die windmolens zouden moeten staan. Maar gebleken is dat verschillende Utrechtse gemeenten niet staan te wachten op deze mega hoge windturbines. Men heeft vrijwel altijd te maken met soms heftige weerstand vanuit de bevolking. De provincie start nu zelf milieuonderzoeken om tot locaties te komen. De reeks onderzoeken gaan zich onder meer richten op het effect van windmolens qua geluid, gezondheid en de natuur.

Statenlid René Dercksen, lijsttrekker van BVNL-Utrecht, vindt het onbegrijpelijk dat er zo wordt gedramd door de provincie, vlak voor de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart. De partij vindt dat de kiezers moeten bepalen óf en waar zij windmolens willen hebben, zeker nu de weerstand onder de bevolking toeneemt.

0 Shares