Provincie wil naar geen uitstoot in 2050

Provincie wil naar geen uitstoot in 2050

Het doel van de provinciale Klimaataanpak is om in 2050 niks meer uit te stoten. In 2030 wil de provincie Utrecht een vermindering van 55 procent aan broeikasgassen.

De provincie wil meer gaan sturen op de uitstoot in de regio. Hiermee is de provincie Utrecht de eerste die op deze wijze het klimaatbeleid vormgeeft.

Jaarlijks gaat de provincie aangeven hoe ver ze staat met het verminderen van de broeikasgasuitstoot. Provinciale Statenbuigen zich op 26 juni over de Utrechtse Klimaataanpak.

Gedeputeerde Klimaat van de Provinciale Staten Has Bakker: “We onderzoeken daarnaast nieuwe mogelijkheden, zoals CO2-opslag- en beprijzing en houden onze rol bij fossiele subsidies tegen het licht. De Utrechtse Klimaataanpak helpt om scherp te blijven op vragen: dragen onze klimaatmaatregelen bij aan de doelen? Hoe kunnen we ondernemers, burgers en andere overheden ondersteunen? Geeft de provincie Utrecht zelf het goede voorbeeld? Terwijl we beleid ontwikkelen en uitvoeren blijven we de effecten ervan monitoren.” 

0 Shares