Provincie wil historische paden behouden

Provincie wil historische paden behouden

Provincie wil historische paden behouden

Provincie Utrechtwil bestaande historische kerk- en jaagpaden behouden en toegankelijk laten blijven. Deze paden worden al eeuwenlang gebruikt door inwoners. Het zijn de afsnijroutes door het veld waarover kerkgangers naar naburige kerken liepen en de paden waarover men de trekschuit voorttrok. Deze eeuwenoude routes dwars door het Utrechtse landschap zijn nog steeds geliefd bij wandelaars. Maar door verschillende factoren staan deze paden onder druk. Ze worden afgesloten of verdwijnen bij ontwikkeling van het gebied. De provincie organiseert op 4 november de werkconferentie ‘Trage Paden’. Tijdens deze bijeenkomst komen verschillende aspecten en belangen rondom de paden aan bod. Samen met de deelnemers wil men verkennen hoe bestaande historische paden behouden en toegankelijk kunnen blijven. En wie daar een rol in kan vervullen. Begin 2023 gaat het provinciebestuur de mogelijkheden die er zijn voorleggen aan Provinciale Staten.

0 Shares