Provincie vraagt onnodige persoonlijke informatie

Provincie vraagt onnodige persoonlijke informatie

Veel Utrechtse gemeenten vragen onnodige persoonlijke informatie bij mailcontact. 23% van de Utrechtse gemeenten maakt het verplicht om onnodige persoonlijke informatie te delen bij het stellen van een vraag per e-mail bij de gemeente. Dit blijkt uit onderzoek van klantcontact beheerder Pricon, waarbij alle gemeenten met e-mailafhandeling zijn getoetst. In de provincie hebben zeven van de zesentwintig gemeenten geen e-mailadres op de website vermeld. In dat geval wordt er veelal onnodige persoonlijke informatie gevraagd. Dat is boven het landelijk gemiddelde. De gemeenten reageren vaak wel bovengemiddeld snel op mails in de provincie. Bij de gemeente de Ronde Venen kan de wachttijd oplopen tot drie weken.

0 Shares