Provincie verbreekt relatie met Guangdong

Provincie verbreekt relatie met Guangdong

De provincie Utrecht wil een jarenlange vriendschapsband met de Chinese regio Guangdong verbreken. Als reden worden genoemd de mensenrechtenschendingen tegen Oeigoeren door het Chinese bewind, bedrijfsspionage en oneerlijke concurrentie door staatssubsidies. De speciale relatie tussen de provincies Utrecht en Guangdong bestaat sinds 1995. Redenen om de banden nog warm te houden waren vooral economisch van aard. De relatie heeft geleid tot meer wederzijdse investeringen, culturele uitwisseling en samenwerking op onderwijsgebied. Gedeputeerde Staten willen de ‘vriendschap’ nu echter beëindigen. In november staat het voorstel op de agenda van de Statenvergadering.

0 Shares