Provincie Utrecht stelt voorwaarden aan doden ganzen

Provincie Utrecht stelt voorwaarden aan doden ganzen

Provincie Utrecht stelt voorwaarden aan het doden van ganzen. Het provinciebestuur heeft besloten dat als de gans niet meteen dood is na het neerschieten, de jager het dier mag doodsteken of doodslaan. Daarmee wordt voorkomen dat een aangeschoten gans niet onnodig lang hoeft te lijden. Dit besluit is onder meer genomen omdat het bestuur van de Faunabeheereenheid Utrecht duidelijkheid wilde. De Faunabeheereenheid is een samenwerkingsverband van jachthouders en maatschappelijke organisaties. Er wordt op ganzen gejaagd omdat de beesten schade veroorzaken aan natuur en landbouwgewassen en een gevaar opleveren voor de verkeersveiligheid. Het beperken van de populaties van deze en andere diersoorten is volgens het provinciebestuur soms noodzakelijk.

0 Shares