Schone Lucht Akkoord

Provincie Utrecht ondertekent Schone Lucht Akkoord

Schone Lucht Akkoord

Provincie Utrecht ondertekent Schone Lucht Akkoord

De provincie Utrecht is een van de ondertekenaars van het Schone Lucht Akkoord tussen het Rijk, provincie en gemeenten. Doel van dit akkoord is dat de lucht in Nederland zoveel schoner wordt, waardoor in 2030 50% gezondheidswinst wordt geboekt ten opzichte van 2016.

Hoewel de luchtkwaliteit in Nederland in de laatste jaren enorm is verbeterd, worden er nog veel mensen ziek door ongezonde lucht en overlijden hieraan jaarlijks nog 11.000 mensen.

Het doel moet bereikt worden door vermindering van de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide, afkomstig van het wegverkeer, mobiele werktuigen, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens.

Het Rijk heeft voor het akkoord vijftig miljoen euro uitgetrokken. Per gemeente is er een aanvullend uitvoeringsplan met in totaal tientallen miljoenen aan investeringen.

Minister voor Milieu, Stientje van Veldhoven, heeft het akkoord inmiddels ondertekend, samen met vijfendertig gemeentes en negen provincies.

Foto: Provincie Utrecht – Gedeputeerde Rob van Muilekom tekent het Schone Lucht Akkoord

1 Shares