Provincie Utrecht is financieel gezond

Provincie Utrecht is financieel gezond

Uit het Jaarverslag 2022, dat door het college van Gedeputeerde Staten is aangeboden aan de Provinciale Staten van Utrecht, blijkt dat Utrecht in een gezonde financiële positie verkeert. Ruim tweederde van de voorgenomen activiteiten in de begroting is in 2022 behaald. Het eigen vermogen van de provincie is gestegen tot 581,4 miljoen euro eind vorig jaar. Dit betekent dat Utrecht in staat is om een constructieve bijdrage te leveren aan de grote vraagstukken waar de provincie mee te maken heeft. Bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw en infrastructuur, klimaat en energie en de landbouwtransitie en natuurherstel.

0 Shares