Provincie Utrecht investeert in vergroening

Provincie Utrecht investeert in vergroening

De provincie Utrecht stelt 700 duizend euro beschikbaar voor vergroening van het landschap in 16 gemeenten, waaronder Woerden.

De subsidie is specifiek bedoeld voor de aanleg en het herstel van kleine landschapselementen, zoals bloeiende slootkanten, knotbomenrijen en kleine bosjes.

De subsidie wordt beschikbaar gesteld aan agrarische samenwerkingsverbanden die de uitvoering in het gebied coördineren. Eigenaren van landbouw- of natuurgrond kunnen de subsidie bij deze collectieven aanvragen. De nieuwe subsidie geldt voor een periode van twee jaar.  

0 Shares